Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązujące aktualnie zasady spółki Anytime Fitness, LLC ("Spółka" lub "Serwis") w zakresie przetwarzania informacji osobowych o członkach klubów, konsumentach oraz franczyzobiorcach. Polityka ta obejmuje działalność obecnych i przyszłych klubów fitness należących do Spółki, działalność franczyzobiorców Spółki, a także korzystanie ze stron internetowych spółki w domenie anytimefitness.com ("Witryny") i z aplikacji mobilnych, takich jak należąca do Spółki aplikacja Anytime Fitness®. Polityka niniejsza może także obejmować niektóre dane pobierane z aplikacji partnerów biznesowych Spółki, w tym aplikacji MapMyFitness®, o ile dane te zawarte są w aplikacji Anytime Fitness® ("Aplikacje").

Korzystając z usług, Witryn, Aplikacji, produktów, opcji, narzędzi i zasobów Anytime Fitness®, użytkownik wyraża zgodę na zasady niniejszej Polityki prywatności oraz na Regulamin Serwisu. Użytkownik może odmówić zgody lub ją wycofać w każdym czasie, co jednak może uniemożliwić Spółce udostępnienie mu pełnego wachlarza produktów i usług. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności jest warunkiem korzystania z Witryn, Aplikacji oraz produktów i usług Spółki.

W dalszej części niniejszej Polityki prywatności znajdują się informacje dotyczące następujących tematów:

 1. Informacje osobowe gromadzone przez Spółkę poprzez Witrynę i Aplikacje
 2. Wykorzystywanie i przekazywanie przez Spółkę informacji osobowych użytkowników
 3. Informacje w plikach "cookie" użytkownika oraz ich wykorzystywanie przez Spółkę w Witrynie i Aplikacjach
 4. Współpraca Spółki z innymi serwisami internetowymi
 5. Dostęp do informacji osobowych użytkowników oraz możliwość ich poprawiania
 6. Bezpieczeństwo informacji osobowych użytkowników
 7. Przechowywanie informacji osobowych użytkowników
 8. Zmiany niniejszej Polityki
 9. Kontakt ze Spółką
 10. Uzupełnienia dotyczące poszczególnych krajów

Zachęcamy użytkowników do czytania niniejszej Polityki przy każdej wizycie w klubie lub Witrynie Spółki oraz przy okazji korzystania z Aplikacji, gdyż dokument ten może ulegać zmianom. Aktualna wersja niniejszej Polityki znajduje się na stronie www.anytimefitness.com/privacy.

Lokalizacje

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy działalności Spółki na całym świecie. Zarówno informacje zawarte w Aplikacjach jak i Witryny mogą być przez Spółkę prowadzone na serwerach znajdujących się we wskazanych krajach oraz w innych krajach, w tym w USA, w których znajdują się obiekty Spółki oraz usługodawców, z którymi współpracuje, czy też obiekty podwykonawców tych usługodawców. Oznacza to możliwość przechowywania informacji osobowych o użytkownikach na serwerach znajdujących się w dowolnym kraju, w którym znajdują się obiekty Anytime Fitness®, przy czym Spółka może zmieniać lokalizację swoich serwerów. Także franczyzobiorcy Spółki mogą prowadzić poszczególne witryny w obsługiwanych przez siebie krajach czy terytoriach.

Różne kraje mają różne wymogi dotyczące prywatności i ochrony informacji osobowych. W związku z tym, częścią niniejszej Polityki jest zestaw zasad dotyczących prywatności w poszczególnych krajach, zawarty w końcowej części niniejszej Polityki.

Zgoda

PODAJĄC SPÓŁCE SWOJE INFORMACJE OSOBOWE, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ICH PRZETWARZANIE W DOWOLNYM KRAJU ŚWIATA, W TYM W USA, ORAZ NA ICH WYKORZYSTANIE PRZEZ SPÓŁKĘ W SPOSÓB WSKAZANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU PODAWANIA INFORMACJI OSOBOWYCH O OSOBACH TRZECICH, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, ŻE POSIADA ZGODĘ TYCH OSÓB NA PRZEKAZANIE ICH INFORMACJI OSOBOWYCH SPÓŁCE ORAZ ZWOLNI SPÓŁKĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAZIE EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ TYCH OSÓB DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA I UŻYWANIA PRZEZ NIĄ ICH INFORMACJI OSOBOWYCH W GRANICACH NINIEJSZEJ POLITYKI.

1. Informacje osobowe gromadzone przez Spółkę poprzez Witrynę i Aplikacje

Co do zasady, użytkownik może przeglądać niechronione hasłem części Witryn Spółki bez ujawniania swojej tożsamości i podawania swoich informacji osobowych, z zastrzeżeniem jednak gromadzenia przez Spółkę informacji w formie plików "cookies", o czym mowa w punkcie 3.

Spółka może gromadzić informacje osobowe od użytkownika w swojej Witrynie i Aplikacji, a także innymi kanałami porozumiewania się z nim, w tym kanałami cyfrowymi. Spółka gromadzi dane podawane przez użytkownika dobrowolnie. Dane te mogą być łączone z innymi informacjami, które użytkownik ewentualnie podał franczyzobiorcom Spółki przy rejestrowaniu się jako członek danego klubu Anytime Fitness®.

Użytkownik będący członkiem Anytime Fitness® może zdecydować o integracji danych z jego konta członkowskiego z Witryną i Aplikacją Spółki, i będzie miał możliwość wyrażenia zgody na taką integrację danych między różnymi platformami. Witryna Spółki oraz Aplikacja mogą ponadto gromadzić ogólne informacje o preferencjach użytkownika i stosowanej przezeń technologii (np. o rodzaju stosowanej przeglądarki oraz o żądanych plikach). Cześć z opisanych poniżej danych jest niezbędna, by użytkownik mógł korzystać z usług i opcji internetowych oferowanych przez Spółkę.

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, Spółka może gromadzić m.in. następujące dane:

 • dane kontaktowe podane przy tworzeniu konta w Anytime Fitness®, np. imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej;
 • nazwę oraz hasło użytkownika z jego profilu, umożliwiające wejście do chronionych hasłem części Witryny;
 • historię czynności użytkownika związanych z korzystaniem z klubów Spółki, informacje o zakupach niektórych produktów oraz inne informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu ich zintegrowania z Witryną;
 • informacje członkowskie, takie jak adres użytkownika, lokalizacja jego klubu Anytime Fitness®, numer klucza zbliżeniowego (pilota) oraz numer członkowski;
 • dane zdrowotne podane w związku z członkostwem, takie jak wzrost, waga, ogólne cele zdrowotne i inne informacje pomocne w osiąganiu celów sprawnościowych użytkownika;
 • informacje dotyczące treningów i zajęć oraz inne informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z usług klubu;
 • informacje podawane przez użytkownika do kwestionariuszy i innych form kontaktu nawiązywanych w związku z korzystaniem przezeń z Witryny i usług Anytime Fitness®;
 • informacje podawane przez użytkownika dla potrzeb uczestnictwa w konkursach reklamowych i loteriach promocyjnych;
 • różne informacje związane z kontem członkowskim w Anytime Fitness®, gromadzone w celu umożliwienia użytkownikowi aktualizacji danych karty kredytowej oraz innych informacji w ramach jego profilu;
 • w przypadku potencjalnych franczyzobiorców, Spółka może gromadzić dane szczegółowe, jak np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres, a także ogólne informacje finansowe, takie jak informacje o płynności i majątku, dla potrzeb oceny kandydatury danego podmiotu na franczyzobiorcę Anytime Fitness®;
 • w przypadku opcji rejestracji/logowania przez strony zewnętrzne, Spółka może gromadzić dane logowania podane przez użytkownika osobom trzecim, np. serwisom Facebook czy Twitter, przy logowaniu się w Witrynie lub Aplikacji Spółki za pośrednictwem tych serwisów;
 • dane i pliki zwane często „cookies”, wysyłane przez przeglądarkę użytkownika i przechowywane na danym komputerze, tak by umożliwić serwerowi Spółki rozpoznanie użytkownika w czasie jego poruszania się po Witrynie, a także umożliwić Spółce rejestrowanie różnych czynności i transakcji internetowych na koncie użytkownika;
 • komputerowe pliki z danymi, często zwane „web beacons” (sygnalizatory sieciowe), które pobierane są z wiadomości email oraz z łączy (linków) na innych stronach internetowych w celu umożliwienia serwerowi Spółki dokonania oceny popularności danego linku lub informacji zawartej w wiadomościach email lub na innych stronach internetowych;
 • adres IP użytkownika w celu pomiaru ruchu w Witrynie oraz dla lepszego dostosowania interakcji z nią do konkretnego użytkownika.

Aby w pełni skorzystać z produktów i usług dostępnych poprzez Aplikację Spółki, użytkownik może zdecydować o pobraniu odrębnych aplikacji pod nazwami MapMyFitness i MyFitnessPal – które są własnością firmy Under Armour, Inc. i są przez tę firmę administrowane – oraz wyrazić zgodę na automatyczną integrację wprowadzanych do tych aplikacji danych z Aplikacją Anytime Fitness®.  Informacje wprowadzane i zachowywane w aplikacjach MapMyFitness i MyFitnessPal podlegają zasadom prywatności firmy Under Armour, które można znaleźć tutaj.  Spółka może także dokonywać integracji Aplikacji z innymi aplikacjami i platformami, w tym aplikacjami do przenośnych urządzeń monitorujących, jak FitBit® czy HealthKit na urządzenie Apple® Watch, oraz z innymi aplikacjami przydatnymi w integracji danych o aktywności i celach sprawnościowych użytkownika. Jeśli użytkownik wybierze opcję integrowania informacji gromadzonych przez odrębne aplikacje czy podmioty, wówczas z momentem integracji tych informacji z Aplikacją, dane przekazane na profil użytkownika w serwisie Anytime Fitness® stają się własnością Spółki i przechodzą pod jej kontrolę. Tak jak w przypadku aplikacji MapMyFitness czy MyFitnessPal, wspomniane aplikacje osób trzecich podlegają odrębnym zasadom zachowania prywatności oraz gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych wprowadzanych za ich pośrednictwem.

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Aplikacji, Spółka może gromadzić m.in. następujące dane:

 • dane podawane przy rejestracji konta w Aplikacji, np. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje dotyczące członkostwa w Anytime Fitness®, a także nazwę użytkownika i hasło stosowane do wchodzenia do Aplikacji;
 • historia aktywności użytkownika w ramach Aplikacji, czyli np. wizyty w klubach, uczestnictwo w treningach i zajęciach oraz korzystanie z innych produktów i usług Anytime Fitness®;
 • informacje członkowskie, takie jak adres użytkownika, lokalizacja jego klubu Anytime Fitness®, numer klucza zbliżeniowego (pilota) oraz numer członkowski;
 • dane zdrowotne podane w związku z członkostwem, takie jak wzrost, waga, ogólne cele zdrowotne i inne informacje pomocne w osiąganiu celów sprawnościowych użytkownika;
 • określone informacje o lokalizacji i geolokalizacji pobierane bezpośrednio z urządzeń mobilnych użytkownika i od jego operatorów komórkowych oraz innych usługodawców w celu umożliwienia śledzenia aktywności użytkownika; gromadzenie takich danych oraz sam proces śledzenia może przebiegać nawet wtedy, gdy Aplikacja lub odrębne aplikacje z nią związane są zamknięte (nieaktywne);
 • informacje dotyczące osobistych sesji treningowych oraz wiadomości wymieniane z osobistym trenerem użytkownika i innymi pracownikami Anytime Fitness®;
 • informacje podawane przez użytkownika do kwestionariuszy i innych form kontaktu nawiązywanych w związku z korzystaniem przezeń z Witryny i usług Anytime Fitness®;
 • różne informacje związane z kontem członkowskim w Anytime Fitness®, gromadzone w celu umożliwienia użytkownikowi aktualizacji danych karty kredytowej oraz innych informacji w ramach jego profilu;
 • w przypadku opcji rejestracji/logowania przez strony zewnętrzne, Spółka może gromadzić dane logowania podane przez użytkownika osobom trzecim, np. serwisom Facebook czy Twitter, przy logowaniu się w Aplikacji Spółki za pośrednictwem tych serwisów;
 • dane i pliki zwane często „cookies”, wysyłane przez urządzenie mobilne użytkownika, by umożliwić serwerowi Spółki rozpoznanie użytkownika w czasie jego poruszania się po Aplikacji, a także umożliwić Spółce powiązanie jego aktywności w Aplikacji z jego członkostwem.

Informacje pozyskiwane z kont użytkowników w mediach społecznościowych

Użytkownicy mogą logować się do swoich kont serwisu Anytime Fitness® w Witrynie lub Aplikacji Spółki za pośrednictwem niektórych mediów społecznościowych, jak Facebook czy Twitter ("konta w mediach społecznościowych"). Dzięki integracji kont z mediów społecznościowych Spółka jest w stanie lepiej dostosować swoje usługi do użytkowników, ale przy okazji może dochodzić do gromadzenia informacji osobowych o użytkownikach z ich kont w mediach społecznościowych, jak np. danych z profilu użytkownika, adresu email, zdjęcia znajdującego się w profilu oraz listy znajomych. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by Spółka miała dostęp do tych informacji, nie powinien rejestrować się do serwisu za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych.

Informacje dla rodziców

Witryna i Aplikacja Spółki nie są przeznaczone dla dzieci, a Spółka nie gromadzi świadomie informacji od osób, które zgodnie z jej wiedzą nie osiągnęły wieku lat 13, chyba że po uzyskaniu dającej się zweryfikować zgody rodziców.

2. Wykorzystywanie i przekazywanie przez Spółkę informacji osobowych użytkowników

Informacje osobowe użytkowników wykorzystywane są przez Spółkę do świadczenia usług oferowanych przez nią w Witrynie i poprzez Aplikację, co obejmuje między innymi:

 1. przetwarzanie i aktualizację informacji członkowskich o użytkowniku, w tym podanych przezeń informacji osobowych, danych o kartach kredytowych oraz o innych metodach płatności elektronicznych;
 2. przetwarzanie informacji rozliczeniowych, które Spółka może zlecić zewnętrznym dostawcom usług rozliczeniowych;
 3. kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawach związanych z usługami, z których korzysta, w tym związanych z treningiem osobistym oraz windykacją należności;
 4. przekazywanie użytkownikowi informacji o położeniu najbliższych mu klubów oraz informacji dotyczących klubu, z którego korzysta;
 5. prowadzenie działań marketingowych oraz badań poprzez bezpośrednie badania kwestionariuszowe skierowane do użytkownika oraz poprzez inne formy komunikacji z użytkownikiem ze strony Spółki i jej franczyzobiorców;
 6. przekazywanie użytkownikowi informacji, które zamówił w Spółce lub od jej franczyzobiorców bądź trenerów, z którymi użytkownik się kontaktował;
 7. tworzenie i wyświetlanie treści i reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji użytkownika;
 8. rozpatrzenie wniosku użytkownika o franczyzę oraz kontaktowanie się z użytkownikami w sprawie możliwości w zakresie franczyzy;
 9. prowadzenie konkursów i loterii promocyjnych;
 10. wysyłanie użytkownikowi zamówionych wiadomości elektronicznych, np. w formie SMS-ów, wiadomości wysyłanych w trybie push, a także wiadomości z Aplikacji Spółki oraz za pośrednictwem urządzenia mobilnego;
 11. przekazywanie użytkownikowi aktualizacji i treści na podstawie podanych przezeń Spółce danych o jego lokalizacji (geolokalizacja);
 12. świadczenie użytkownikowi pomocy w odniesieniu do jego celów sprawnościowych, np. w postaci zachęt do trenowania, harmonogramów ćwiczeń, zaleceń w zakresie zmiany diety oraz innych informacji pomagających mu w osiągnięciu tych celów;
 13. kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie aktualizacji Witryny i Aplikacji oraz przekazywanie mu wiadomości związanych z ich administracją.

Spółka stara się zaoferować użytkownikom zintegrowany i kompleksowy sposób na kierowanie swoim stylem życia, aktywnością oraz osiąganiem celów sprawnościowych. Jednak prowadzenie Witryny i Aplikacji w sposób płynny, tak by umożliwiały świadczenie użytkownikom zintegrowanych usług Spółki, wymaga przekazywania przez Spółkę informacji osobowych o użytkownikach do podmiotów powiązanych, w tym do podmiotu dominującego i podmiotów zależnych. Dane te Spółka może także przekazywać swoim franczyzobiorcom oraz innym partnerom biznesowym, z którymi współpracuje lub współdziała w zakresie świadczenia określonych usług użytkownikom, lub których oferta produktowa bądź usługowa mogłaby zdaniem Spółki zainteresować użytkowników. Dane o użytkownikach Spółka może ponadto przekazywać usługodawcom lub sprzedawcom zewnętrznym, m.in. dla potrzeb prowadzonych na jej rzecz akcji marketingu bezpośredniego, a także dla potrzeb śledzenia danych, prowadzenia i rozwijania Witryny oraz Aplikacji Spółki, rozwijania produktów i usług internetowych, obsługi klienta, tworzenia nowych produktów oraz innych zleconych działań promocyjnych skierowanych do użytkowników Serwisu. Dane te mogą być wykorzystywane przez Spółkę, jej franczyzobiorców oraz współpracujących z nią sprzedawców i innych partnerów biznesowych w celach marketingowych oraz dla potrzeb zabiegania o określone działania odbiorców.

Dane o wizytach użytkownika w klubach Anytime Fitness®, dane z Aplikacji oraz informacje osobowe mogą być przekazywane franczyzobiorcom, kierownictwu i pracownikom odwiedzanych klubów, a także innym usługodawcom, którym użytkownik zlecił świadczenie usług na swoją rzecz. Każdy z powyższych podmiotów zobowiązany jest zachować informacje osobowe o użytkowniku w poufności i może ich używać oraz sięgać do nich jedynie dla potrzeb świadczenia i doskonalenia usług otrzymywanych przez użytkownika w ramach sieci klubów Anytime Fitness® lub w ramach Aplikacji. Ponadto, użytkownik może zdecydować o przekazaniu informacji osobowych zamieszczonych w Witrynie lub Aplikacji trenerom osobistym lub innym członkom Anytime Fitness® dla potrzeb pomocniczej oceny jego aktywności i celów.

Choć Spółka stara się selektywnie wybierać osoby trzecie, z którymi współpracuje, to jednak nie odpowiada za sposób, w jaki korzystają one z informacji osobowych o użytkowniku. W przypadku płatności, konieczne jest ujawnienie przez Spółkę danych o karcie kredytowej użytkownika podmiotom świadczącym kartowe usługi autoryzacyjne oraz związanym z nimi bankom dla potrzeb realizacji płatności dokonywanych przez lub na rzecz użytkownika z tytułu zakupów i zwrotów. Podawane przez użytkownika informacje osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę usługodawcom internetowym, takim jak Microsoft i podmiotom działające na jego rzecz, w celu ich przechowywania i przetwarzania.

Spółka może przekazywać dane zagregowane sprzedawcom, potencjalnym reklamodawcom, partnerom biznesowym i innym osobom trzecim. Dane zagregowane nie zawierają informacji osobowych.

O ile niniejszy punkt nie stanowi inaczej, Spółka nie przekazuje ani nie sprzedaje informacji osobowych o użytkownikach innym podmiotom do wykorzystania w celach marketingowych oraz dla potrzeb zabiegania o określone działania odbiorców.

Ujawnianie danych w innych przypadkach

Spółka może ponadto ujawniać informacje osobowe w następujących okolicznościach: 1) w wykonaniu wezwań, nakazów, żądań i zobowiązań wydanych przez sąd lub inne właściwe organy, lub też w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 2) w celu ochrony praw i mienia Spółki oraz jej franczyzobiorców, dostawców, podmiotów powiązanych, partnerów biznesowych i innych; 3) gdy Spółka uzna, że jest to właściwe w sytuacji wymagającej podjęcia natychmiastowych działań na skutek okoliczności postrzeganych jako zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego, mienia lub praw innych osób bądź podmiotów.

Ponadto, jako że znajdujące się w Witrynie i Aplikacji Spółki dane członkowskie stanowią część aktywów Spółki, w razie jej restrukturyzacji, sprzedaży lub połączenia z innym podmiotem może dojść do sprzedaży lub przeniesienia informacji osobowych o użytkowniku do nabywcy przedsiębiorstwa Spółki (lub jego zorganizowanej części) lub, zależnie od okoliczności, do podmiotu z nią powiązanego.

3. Informacje w plikach "cookie" użytkownika oraz ich wykorzystywanie przez Spółkę w Witrynie i Aplikacjach

"Cookie" to niewielki plik z danymi przechowywany w przeglądarce lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki te umożliwiają Spółce rozpoznanie komputera lub urządzenia użytkownika przy jego wizycie w Witrynie lub Aplikacji dzięki skojarzeniu numerów identyfikacyjnych z innymi informacjami podanymi Spółce przez użytkownika. Część z takich plików pozostaje na twardym dysku komputera/urządzenia użytkownika jedynie przez czas trwania sesji, podczas gdy inne są przechowywane dopóki nie zostaną usunięte przez samego użytkownika. Użytkownik może odpowiednio skonfigurować swój komputer lub urządzenie mobilne w celu ograniczenia możliwości korzystania z plików "cookies", co może jednak także ograniczyć możliwość oferowania przez Spółkę pełnego wachlarza funkcji i usług w Witrynie i Aplikacji. Niektórzy usługodawcy zewnętrzni mogą stosować pliki "cookie" odtwarzacza Flash (tzw. "flash cookies"), które są zapisywane na komputerze użytkownika, ale użytkownik nie może ich wyłączyć, usunąć ani z nich zrezygnować tak, jak w przypadku zwykłych plików "cookies".

Gromadzenie i przechowywanie danych w formie plików "cookies" oraz innych danych pobieranych bezpośrednio z mobilnych urządzeń użytkowników (np. danych o geolokalizacji) pozwala Spółce na:

 1. udostępnienie użytkownikom możliwości konfiguracyjnych oraz możliwości logowania się z zatwierdzonych urządzeń;
 2. udostępnienie podstawowych funkcji Aplikacji, takich jak wyświetlanie na bieżąco położenia użytkownika i jego zmian;
 3. instalowanie i monitoring elementów Aplikacji dla potrzeb bezpieczeństwa;
 4. świadczenie pomocy diagnostycznej w zakresie problemów z Witrynami i Aplikacjami, a także na modernizację i administrację Witryn i Aplikacji oraz pomiar ich wykorzystania;
 5. ustalenie dostawcy internetu, z którego korzysta użytkownik, a także ustalenie przeglądanych przez użytkownika stron oraz innych informacji dotyczących korzystania z Witryny;
 6. gromadzenie innego rodzaju danych analitycznych dotyczących korzystania przez użytkowników z Witryn i Aplikacji oraz poruszania się w nich;
 7. udostępnianie użytkownikowi odpowiednich treści, w tym reklam i innych ofert osób trzecich;
 8. agregowanie danych z plików "cookie" od wszystkich użytkowników dla potrzeb monitorowania ogólnych trendów w zakresie ruchu internetowego, oraz przekazywanie tak zagregowanych informacji sprzedawcom, potencjalnym  reklamodawcom, partnerom biznesowym, agencjom prasowym i innym podmiotom w celu określenia zainteresowania oraz planowania zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej;
 9. prowadzenie reklam w oparciu o sposób korzystania przez użytkownika z Witryny i Aplikacji (zob. niżej);
 10. wprowadzanie usprawnień i modernizacji w Witrynie.

Spółka może ponadto korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak Google Analytics, do wyświetlania reklam internetowych swoim użytkownikom. Podmioty te mogą wyświetlać reklamy produktów Anytime Fitness® na innych stronach internetowych w oparciu o sposób korzystania przez użytkownika z internetu. Możliwość ta opiera się na łącznym wykorzystaniu przez taki podmiot własnych plików "cookie" (np. cookie pochodzący z Google Analytics) oraz plików "cookie" pochodzących od innych podmiotów (np. od DoubleClick) do przekazywania informacji, optymalizowania oraz wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika w Witrynie lub w innych witrynach, powiązanych z produktami i usługami Anytime Fitness®. Informacje gromadzone przez takie podmioty za pośrednictwem plików "cookie" nie są powiązane ze zbieranymi przez Spółkę lub podawanymi przez użytkownika na stronie danymi umożliwiającymi ustalenie jego tożsamości (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Można zrezygnować z wyświetlania reklam w sieci Google Analytics, dokonując stosownych ustawień reklam Google.

4. Współpraca Spółki z innymi serwisami internetowymi

Oprócz możliwości integracji z innymi aplikacjami na urządzenia mobilne, o których mowa w niniejszej Polityce, zarówno Witryna jak i Aplikacja mogą zawierać linki do innych witryn internetowych i aplikacji mobilnych, zaś na innych stronach internetowych mogą znajdować się linki do Witryn Spółki. Spółka nie kontroluje ani nie monitoruje takich innych witryn i stron internetowych i nie odpowiada za wyświetlane w nich treści ani za obowiązujące w nich zasady dotyczące prywatności. Sugerujemy, by internauci odwiedzający takie strony i witryny zapoznali się z obowiązującą tamże polityką prywatności. Witryna Spółki może zawierać linki do innych witryn prowadzonych przez Spółkę lub będących jej własnością; w takich witrynach mogą obowiązywać odrębne i dodatkowe regulaminy korzystania oraz zasady polityki prywatności.

5. Dostęp do informacji osobowych użytkowników oraz możliwość ich poprawiania

Spółka czyni starania, by zachować w swoich bazach danych poprawność, aktualność i integralność informacji osobowych użytkowników. Zachęcamy do niezwłocznej aktualizacji informacji osobowych, które uległy zmianie. Informacje przypisane do konta użytkownika można redagować w każdym czasie, zmieniając odpowiednie ustawienia po zalogowaniu się na swoje konto w Witrynie lub Aplikacji. Konto użytkownika można wyłączyć, kontaktując się w tym celu ze Spółką na adres contact@anytimefitness.com. Użytkownik może żądać kopii jego informacji osobowych przechowywanych przez Spółkę. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek na adres Chief Privacy Officer, Anytime Fitness, LLC, 111 Weir Drive, Woodbury, MN 55125 U.S.A., lub na adres kontaktowy podany dla danego kraju w uzupełnieniu niniejszej Polityki.

Jeśli uzupełnienie niniejszej Polityki nie stanowi inaczej, wszelkie kontakty utrzymywane są w języku angielskim. Spółka odpowiada na uzasadnione żądania i wnioski w terminie wynikającym z przepisów prawa lub, jeśli przepisy prawa nie określają terminu, w odpowiednim terminie. Dla ochrony użytkownika Spółka może poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji jego tożsamości. W większości przypadków Spółka przekazuje żądane informacje oraz poprawia lub usuwa wykryte przez użytkownika niepoprawne informacje osobowe. Jednak Spółka zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej odmowy wykonania żądania lub wniosku użytkownika, o ile jest ona dopuszczalna w świetle obowiązującego prawa, gdy: 1) ujawnienie danych informacji może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego, mienia lub praw innych osób bądź podmiotów, 2) ujawnienie danych informacji może skutkować naruszeniem przepisów obowiązującego prawa lub regulacji; lub 3) użytkownik nie udostępnił wystarczających informacji pozwalających na zweryfikowanie jego tożsamości.

Odmowa zgody na gromadzenie informacji osobowych i wysyłanie wiadomości

Użytkownik może odmówić zgody na gromadzenie określonych plików "cookie" oraz na inne ulepszenia internetowe i na urządzenia mobilne, w tym na zbieranie danych o lokalizacji użytkownika, zmieniając w tym celu ustawienia swojej przeglądarki lub konfiguracji urządzenia mobilnego tak, by ograniczały przekazywanie określonych informacji. Jednak ograniczenia narzucone przez użytkownika na gromadzenie takich informacji mogą uniemożliwić Spółce udostępnianie użytkownikowi najbardziej odpowiednich produktów i informacji dotyczących Witryny i Aplikacji. Obecnie serwery Spółki nie reagują na pochodzące z przeglądarki użytkownika informacje o tym, że nie chce on być śledzony. Więcej informacji o praktykach marketingu internetowego oraz możliwościach zablokowania wykorzystywania tego rodzaju informacji przez usługodawców współpracujących ze Spółką znajduje się na stronie www.networkadvertising.org/choices.

W celu ograniczenia możliwości integracji Witryny i Aplikacji z aplikacjami powiązanymi, takimi jak MapMyFitness i FitBit, można wyłączyć daną aplikację w ustawieniach Aplikacji Spółki.

Aby odmówić zgody na otrzymywanie poczty elektronicznej i innych wiadomości od Spółki lub osób trzecich, należy kliknąć link "unsubscribe" u dołu emaila. W celu rezygnacji z otrzymywania wiadomości SMS i innych wiadomości na urządzenia mobilne, należy wysłać SMS o treści STOP.

6. Bezpieczeństwo informacji osobowych użytkowników

Spółka przedsiębierze działania, które jej zdaniem stanowią odpowiednie zabezpieczenia oraz wdrożyła środki organizacyjne i techniczne mające na celu ochronę bezpieczeństwa informacji i danych, w tym informacji osobowych. Jednak Spółka nie jest w stanie zagwarantować pełnej ochrony przed utratą, nadużyciem, nieuprawnionym ujawnieniem oraz modyfikacją i zniszczeniem danych, w tym informacji osobowych. Użytkownik podaje Spółce swoje informacje osobowe na własne ryzyko. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że: 1) w systemach komputerowych oraz w internecie istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności, które pozostają poza kontrolą Spółki; 2) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności informacji i danych, w tym informacji osobowych, wymienianych między użytkownikiem a Spółką za pośrednictwem Witryn; 3) nie można wykluczyć podglądania takich informacji i danych, w tym informacji osobowych, oraz manipulowania nimi przez osoby trzecie w czasie ich używania, przekazywania, przetwarzania i przechowywania. Spółka gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia dane użytkownika tylko zgodnie z wymogami prawa i zasadami niniejszej Polityki.

7. Przechowywanie informacji osobowych użytkowników

Spółka przechowuje informacje osobowe o użytkownikach wyłącznie przez czas, który jest konieczny ze względu na cel ich gromadzenia (lub ze względu na inny cel, na który użytkownik wyraził zgodę po zgromadzeniu danych) lub ze względu na inne uzasadnione cele (np. w wykonaniu przepisów regulacyjnych), bądź przez czas, który jest dopuszczalny w świetle przepisów obowiązującego prawa.

8. Zmiany niniejszej Polityki

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania całościowych i częściowych zmian niniejszej Polityki za zawiadomieniem umieszczanym w Witrynach w dowolnym czasie i bez uprzedzania użytkowników ("Zawiadomienie o Zmianach"). Użytkownik wprost rezygnuje z ewentualnego prawa do otrzymywania Zawiadomień o Zmianach. Użytkownicy powinni często sprawdzać w Witrynach, czy pojawiają się Zawiadomienia o Zmianach, tak by móc ustalić interesujące ich modyfikacje Polityki Prywatności Spółki. Skorzystanie przez użytkownika z Witryn po dniu wejścia w życie zmian niniejszej Polityki lub po dniu zamieszczenia Zawiadomienia o Zmianach oznacza wyrażenie przezeń zgody na dokonane zmiany.

W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt emailowy na adres: privacy@anytimefitness.com.

9. Kontakt ze Spółką

Prośby o informacje oraz zapytania dotyczące informacji osobowych (w tym wnioski o dostęp do informacji osobowych lub możliwość ich poprawienia, a także skargi w zakresie polityki prywatności) prosimy kierować do Dyrektora ds. Ochrony Prywatności (Chief Privacy Officer) na adres:
Anytime Fitness, LLC
Attention: Chief Privacy Officer
111 Weir Drive
Woodbury, Minnesota 55125 U.S.A.

Skargi dotyczące sposobu gromadzenia informacji osobowych o użytkowniku lub przetwarzania ich przez Spółkę należy kierować do Dyrektora ds. Ochrony Prywatności (Chief Privacy Officer) na wskazany powyżej adres pocztowy.

Na podstawie art. 1798.83 Kodeksu cywilnego Stanu Kalifornia, użytkownicy Witryny i Aplikacji Spółki będący rezydentami Kalifornii mogą żądać określonych informacji dotyczących ujawniania informacji osobowych osobom trzecim przez Spółkę dla ich potrzeb związanych z marketingiem bezpośrednim. W celu złożenia takiego żądania należy skontaktować się Dyrektorem ds. Ochrony Prywatności.

Polska

Administratorzy danych osobowych
Administratorami informacji osobowych (danych osobowych) są Anytime Fitness, LLC (adres: 111 Weir Drive, Woodbury, MN 55125.) oraz master (główny) franczyzobiorca Marcin Goj prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Renovatio Marcin Goj (adres: os. Manhatan 5 lok. 20, 43-450 Ustroń, Polska), ("Renoviatio"). Renovatio może gromadzić, wykorzystywać i przekazywać informacje osobowe użytkowników na tych samych zasadach co Anytime Fitness, LLC. Podmiotami zbierającymi informacje osobowe są wszystkie kluby Anytime Fitness w Polsce.

10. Kraj Uzupełnienie

Zmiany do niniejszej Polityki
O zmianach niniejszej Polityki Spółka zawiadamia użytkowników, do których posiada stosowne dane kontaktowe (np. adres poczty elektronicznej).

Terminologia
Termin "informacje osobowe" należy rozumieć jako "dane osobowe" w znaczeniu Dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Zgoda użytkownika
W przypadku korzystania z usług Anytime Fitness, w tym z Witryn, Aplikacji, produktów, opcji, narzędzi i zasobów, Spółka będzie przetwarzać informacje osobowe o użytkowniku w celu świadczenia tych usług. W tym zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda użytkownika. Natomiast jeśli obowiązujące prawo wymaga odrębnej zgody użytkownika na przetwarzanie informacji w danym celu, zostanie on poproszony o jej dobrowolne udzielenie.

Komunikaty marketingowe
Za odrębną zgodą użytkownika, Spółka może wysyłać mu komunikaty marketingowe w formie elektronicznej oraz kontaktować się z nim w celach marketingowych przez telefon i inne telekomunikacyjne urządzenia końcowe.

Za odrębną zgodą użytkownika, współpracujący ze Spółką franczyzobiorcy, sprzedawcy i inni partnerzy biznesowi mogą wysyłać mu komunikaty marketingowe w formie elektronicznej oraz kontaktować się z nim w celach marketingowych przez telefon i inne telekomunikacyjne urządzenia końcowe. W takim przypadku użytkownik również zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego informacji osobowych dla celów marketingowych osób trzecich.

Ujawnianie informacji osobowych osobom trzecim
Informujemy użytkowników o ujawnieniu ich informacji osobowych osobom trzecim, jeśli dana osoba trzecia staje się odrębnym administratorem tych informacji. Do ujawnienia informacji osobowych osobom trzecim może dojść wyłącznie jeżeli istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna.

Powierzanie osobom trzecim przetwarzania informacji osobowych
Przetwarzanie informacji osobowych o użytkownikach może być powierzane przez Spółkę osobom trzecim, czyli innym podmiotom z grupy kapitałowej Spółki oraz jej usługodawcom, franczyzobiorcom i innym partnerom biznesowym. Przetwarzanie informacji osobowych o użytkownikach przez osoby trzecie na rzecz Spółki może odbywać się wyłącznie na zlecenie Spółki oraz w określonym przez nią zakresie i celu.

Jako administrator danych osobowych użytkownika, Spółka pozostaje podmiotem odpowiedzial­nym za rzetelne i zgodne z prawem ich przetwarzanie.

Dostęp do informacji osobowych oraz prawo do ich poprawiania
Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go informacji osobowych, do żądania kopii informacji o nim przechowywanych przez Spółkę oraz do żądania ich poprawiania. W sprawach związanych z tym prawem prosimy o kontakt z Renovatio Marcin Goj, ul. Wolczynskiego 65/17, Warsaw, Poland i Anytime Fitness, LLC, Attention: Chief Privacy Officer, 111 Weir Drive, Woodbury, MN 55125 U.S.A., Użytkownik może się z nami kontaktować po polsku.

Dobrowolne podanie informacji osobowych
Podanie informacji osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia usług Spółki.

Zabezpieczenia
Jako administrator informacji osobowych Spółka wdrożyła środki techniczno-organizacyjne dla ochrony informacji osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz przed przypadkową utratą i zmianą, a także przed nieupoważnionym ujawnieniem i dostępem, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Data Controllers
The data controllers are Anytime Fitness, LLC (address: 111 Weir Drive, Woodbury, MN 55125, USA) and the Master Franchisee, Marcin Goj doing business as Renovatio Marcin Goj (address: os. Manhatan 5 lok. 20, 43-450 Ustroń, Poland) ("we" or "us"). We may collect, use and share your personal information in the same manner as applies to Anytime Fitness, LLC in the Privacy Policy.  Data collectors include all franchised Anytime Fitness® club locations in Poland.

Changes to the Privacy Policy
If we change the Privacy Policy we will inform those users about it with respect to whom we have the appropriate contact data (e.g. e-mail address).

Terminology
The term "personal information" shall be understood as the term "personal data" within the meaning of the EU Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Consent
If you use Anytime Fitness services, including Sites, Apps, products, features, tools or resources, your personal information will be processed by us for the purposes of providing the services. No separate consent is required in that respect. Whenever an explicit consent is required by the applicable law to process your information for a given purpose, you will be asked for such consent and you will be free to refuse it.

Consent to Receive Marketing Communications
If you explicit consent to it, we can send you marketing communications electronically and contact you via telephone or other telecommunications devices for marketing purposes.

If you explicitly consent to it, our franchisees, vendors, or other business partners can send you marketing communications electronically and contact you via telephone or other telecommunications devices for marketing purposes. In this case, you would also be asked for your consent to the processing of your personal information for third-party marketing purposes.

Disclosing Personal Information to Third Parties
If we disclose your personal information to a third party so that such a third party becomes a separate personal information controller, then you will be informed about it. Disclosure of your personal information to a third party can only take place where an appropriate legal basis for such a disclosure exists.

Subcontracting the Processing of Personal Information to Third Parties
We may subcontract the processing of your personal information to third parties which may be our group companies, affiliates, providers, vendors, franchisees, or other business partners. If third-party providers process your personal information on our behalf, they can only act on our instructions and can only process your personal information within the scope and for purposes set by us.

As a personal information controller, we remain the entity responsible and liable for the fair and lawful processing of your personal information.

Access and Correction of Personal Information
You have the right to access your personal information, and request a copy of information we hold about you, as well as to have any such information corrected. Please contact Renovatio Marcin Goj, ul. Wolczynskiego 65/17, Warsaw, Poland, and Anytime Fitness, LLC, Attention: Chief Privacy Officer
111 Weir Drive, Woodbury, MN 55125 U.S.A. with respect to the right of access and correction of personal information. You can contact us in Polish.

Voluntary Provision of Personal Information
The communication of personal information is voluntary, but necessary in order to provide our services.

Security Measures
As a personal information controller, we have implemented technical and organizational measures to protect personal information against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access, as foreseen in applicable law.


Last updated December 1, 2015